Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn

Ngày 24/10/2018

Sam » Làm Mẹ » Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn

Cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn vẫn là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với nhiều mẹ. Đối với trẻ nên cho học vẽ để giúp trẻ có thể tư duy và rèn luyện kĩ năng tốt nhất, thông qua những nét vẽ có thể giúp trẻ có những sự tỉ mỉ nhất định. Nhưng việc lựa chọn những hình vẽ thích hợp đối với trẻ cũng là vấn đề thu hút sự quan tâm hàng đầu đối với nhiều mẹ. Việc lựa chọn những hình vẽ cũng rất quan trọng nên các mẹ cần chú ý hơn.

Mời bạn cùng với giadinh.blog tìm hiểu cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn ngay trong bài viết dưới đây.

1. Các loại cá, sứa

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 2

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 3

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 4

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 5

2. Các con vật khác

2.1. Sư tử

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 6

2.2. Thỏ

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 7

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 8

2.3. Voi

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 9

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.4. Báo

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.5. Beo

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.6. Bò

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.7. Cáo

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.8. Chó

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.9. Chuột

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.10. Cừu

2.11. Dê

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.12. Gấu

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.13. Hà mã

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.14. Heo

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.15. Hưu cao cổ

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.16. Lạc đà

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.17. Mèo

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.18. Nai

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.19. Ngựa

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.20. Nhím

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.21. Khỉ

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.22. Khủng long

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

2.23. Ếch cốm

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

3. Nhóm các đồ vật

3.1. Xe, xe lửa

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

3.2. Máy bay, tàu thủy

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

3.3.Cây đàn

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

4. Cây hoa, người cá, người tuyết

4.1. Cây 

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

4.2. Hoa

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

4.3. Người cá, người tuyết

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

5. Nhóm những con vật có cánh

5.1. Chim

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

5.2. Bươm bướm, chuồn chuồn

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

5.3. Gà, vịt, thiên nga

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

5.4. Dơi

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

6. Nhóm con vật bò sát

6.1. Sâu róm

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

6.2. Rùa

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

6.3. Ốc sên

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

6.4. Rắn

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

6.5. Nhện

Top 100 cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn hình 1

Trên đây chúng tôi đã thống kê những cách vẽ hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh cho trẻ nhà bạn để mọi người cùng tham khảo. Bạn có thể tiến hành cho trẻ tập vẽ theo những nét trên chắc chắn sẽ giúp ích không ít đối với sự phát triển của trẻ. Hãy tập cho trẻ từ những thứ nhỏ nhất như các bước vẽ để giúp trẻ có thể phát triển một cách tốt nhất ngay từ khi còn bé. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với giadinh.blog để có thêm những thông tin hữu ích trong việc giáo dục trẻ.

Bài viết liên quan

Bài viết nổi bật trong tuần